Friday, November 23, 2007

türkiye, "münferit ölümler serisi"nin yaşandığı bir ülke haline geldi. devleti yüceltip, insanı yok sayan zihniyet, söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen zihniyet patır patır sokakta insan öldürüyor ve en kötüsü de hukuk bu durumu koruyor. mutlaka bir kılıf bulunuyor, bu cinayetlerin üzerini en güzel kapatanlar işini en iyi yapanlardır diyerek ödüllendiriliyor. fakat büyün ölümler münferit, bütün eziyetler münferit.
ister yılda %10 büyüsün bir ülke, ister parası dolar karşısında değerlensin, bu kafayla yönetildiği sürece hep hor görülen bir üçüncü dünya ülkesi olarak kalacaktır. hukuk ile adaleti aynı seviyeye getiremeyen bir ülkede de hukuk denen şey hep "zihniyet"in koruyucusu olarak kalacaktır ve uluslararası hukuk tarafından sürekli tem(y)iz edilecektir.


-avcılar'da bir parkta öldürülen "Feyzullah Ete" için.-

No comments: