Friday, March 21, 2008

öyle mi böyle mi

%47 oy alan parti kapatılır mı?
80 küsur yaşındaki gazeteci gözaltına alınır mı?

daha başarısız ve meselenin özüne dayanmayan karşı çıkışlar bulunabilir mi?