Friday, March 21, 2008

öyle mi böyle mi

%47 oy alan parti kapatılır mı?
80 küsur yaşındaki gazeteci gözaltına alınır mı?

daha başarısız ve meselenin özüne dayanmayan karşı çıkışlar bulunabilir mi?

Friday, March 14, 2008

-2- soru

kendisini yasaklamalarla/kapatmalarla insanların zihninde muhafaza etmeye/hegemonya kurmaya çalışan bir ideoloji/yapı kendisinin sadece sonunu geciktirmez mi? yeteri kadar/engelleyemeyeceği kadar güçlü bir dalgayı bekleyen kumdan bir kale...

derdimiz otoriter ve hatta totaliter bir gericiliğe karşı durmaksa bu gericiliğin kaç yıl öncesinden geldiği bizim için bir şey değiştirir mi?